News

Primera Trobada d'spin offs de la UB: Cockroaches vs Unicorns

by Universitat de Barcelona
Play Video
This publication is available in Catalan.

La Universitat de Barcelona ha reunit les spin-offs de la mateixa universitat en una jornada de treball amb la finalitat de conèixer-se, compartir experiències i crear sinergies entre elles.

Les empreses participades de la UB han participat en la Primera Trobada d’spin-offs de la Universitat de Barcelona: Cockroaches vs Unicorns. Aquest esdeveniment neix amb la vocació de ser un punt de trobada anual i ha tingut lloc al Parc Científic de Barcelona, la seu on es troba la Fundació Bosch i Gimpera, el centre de transferència de tecnologia i coneixement de la UB.

More news